Ütemterv

Augusztus:
- a nyáron visszaérkezett dokumentumok átvétele a tikárságról, adminisztráció
- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, munkatervi javaslatok
- részvétel az iskolavezetői értekezleten, munkatervi és programjavaslatok
- a könyvtár munkatervének, ütemtervének elkészítése, leadása
- a tankönyvátadás szervezése, az ingyenes tankönyvesek ellátása
- ingyenes tankönyvek felhordása a pincéből
- a tartós tankönyvek leltárba vétele, pecsételése
- tankönyvi pótrendelések, problémás esetek kezelése
- rendrakás, portalanítás, a megmaradt ingyenes tankönyvek elhelyezése az irattári pincében

Szeptember:
- a tankönyvek kiosztásának megszervezése és lebonyolítása, adminisztrációja
- tankönyvi pótrendelések, problémás esetek kezelése
- az új tankönyvek, segédkönyvek beszerzése a könyvtárnak
- az ingyenes tankönyvek adminisztrációja
- az új nyitva tartási rend megállapítása- az órarend függvényében
- az újonnan belépő osztályok fogadása, rövid könyvtárismertetés az osztályfőnöki órán
- osztályok tartozásainak kinyomtatása, osztályonként, tanulónként, a könyvek visszavétele
- a kötelező olvasmányok rendezése
- könyvtári állományfejlesztés (egész évben folyamatosan, a költségvetés függvényében)
- részvétel a budapesti szakértői-szaktanácsadói- munkaközösségi értekezleteken (egész évben, folyamatos)
- részvétel a kerületi munkaközösségi értekezleten (egész évben, folyamatos)
- a könyvtárhasználati tanmenetek aktualizálása
- a könyvtár blogjának állandó frissítése (egész évben, folyamatosan)
- az iskolatörténeti gyűjtemény gyarapítása, rendezése, feltárása (egész évben, folyamatosan)
- kapcsolattartás a Premontrei Öregdiákok szervezetével (egész évben folyamatosan)
- olvasnivalók (főleg színes, képes újságok) kihelyezése a büfébe, az ebédlő elé, a zsibongókba (egész évben folyamatosan)
- munkaközösségek fogadása- a könyvtár állományának bemutatása- pedagógiai-szakmai lehetőségek a könyvtár használatával (egész évben folyamatosan- egyeztetett időpontokban)
- A Környezeti nevelési munkaközösség munkájában való részvétel, aktív segítés (egész évben folyamatosan)
- felkészülés a tanfelügyeletre
- a statisztikák elkészítése, leadása a titkárságon
- a volt 12. évfolyamból még mindig tartozók felszólítása, a kintlévőségek visszaszerzése
- az osztálykirándulásokhoz igényelt dokumentumok biztosítása, programjavaslatok
- egyeztetés a munkaközösségekkel a szakirodalmi igényekről, a csoportos kölcsönzés megtervezése, szervezése
- részvétel a teremdekorációs bizottság munkájában
- munkaközösségi egyeztetések a könyvtári szakórák ütemezéséről, témajavaslatok
- a Népmese napjának szervezése, regisztrálása az országos programsorozatban
- a Népmese napjának kerületi megünneplése a kerületi munkaközösséggel egyeztetve
- kiállítás az előtérben a Népmese napjához kapcsolódóan
- az OKTV pályázatainak figyelemmel kísérése, a pályázók segítése
- a nemzetközi könyvjelző csereprogramba való bekapcsolódás- könyvjelzők elkészítése

Október:
- részvétel az Iskolai könyvtári világhónap rendezvényein, programjaiban
- az iskolai könyvtári éjszaka szervezése
- részvétel az Összefogás a könyvtárakért programban
- a Gólyabál előkészítésében segítség
- a könyvtárhasználati szakórák ütemezésének megtervezése, egyeztetése
- szakórák szervezése a könyvtárba
- Részvétel a Veszíts el egy könyvet országos akcióban - egész évben folyamatosan
- a szaktárgyi házi dolgozatok, projektmunkák segítése
- az okt. 6-i és a 23-i megemlékezés segítése
- a teremdekorációs verseny segítése

November:
- a könyvtárhasználati órák megtartása
- a könyvtár működési dokumentumainak felülvizsgálata, aktualizálása
- a Nyílt napokon fogadom az érdeklődőket
- részvétel a KTE Őszi szakmai napján
- a következő évi folyóirat rendelés lebonyolítása
- a következő tanév ingyenes tankönyvi igények egyeztetése a felmérések után
- a Szalagavató-bál előkészítésének és lebonyolításának segítése
- részvétel a teremdekorációs verseny elbírálásában
- A zöld Mikulás segítése
- a karácsonyi könyvbörze szervezése, előkészítése

December:
- a könyvtárhasználati órák megtartása
- karácsonyi könyvárverés és börze
- a karácsonyi klub-estek segítése
- a karácsonyi ünnepkörről "mini-kiállítás"
- a dolgozói karácsony segítése

Január:
- a könyvtári szakórák folyamatos tartásának szervezése, segítése
- az egyéni könyvtárhasználati feladatok számonkérése, javítása, értékelése
- kapcsolódás a Magyar Kultúra Napjához

Február:
- könyvtári szakórák,
- a második félévi könyvtárhasználati szakórák indulnak
- szak és szépirodalom válogatása a holocaust és a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjához
- felkészítés az informatika érettségire
- részvétel munkaközösségi értekezleten
- febr. 14. Nemzetközi Könyvajándék nap

Március:
- a márc. 15-i ünneplés segítse
- A Ki tud többet vetélkedő és a diáknapi rendezvények segítése
- megemlékezés a holocaust áldozatairól
- a tankönyvrendelés figyelemmel kísérése
- könyvtári szakórák
- részvétel a KTE Tavaszi szakmai napján

Április:
- könyvtári szakórák
- az egyéni könyvtárhasználati feladatok javítása, értékelése
- a Diáknap programjainak segítése
- a Költészet napjának megünneplése
- kapcsolódás a Föld napjához, a földrajzi terepgyakorlathoz, papírgyűjtés
- részvétel a Budapesti Könyvfesztiválon
- a 12. évfolyam osztályfőnökeinek tájékoztatása a könyvtári tartozásokról

Május:
- könyvtári szakórák
- a jutalomkönyvek beszerzése
- a 12. évfolyam könyvtári tartozásának rendezése
- az esetleges pótlások rendezése
- búcsú a 12. évfolyamtól, a ballagás segítése
- az érettségik lebonyolításának segítése segédkönyvekkel

Június:
- az alsóbb évfolyamok könyvtartozásainak rendezése
- a Nemzeti összetartozás napjának segítése- szakirodalommal
- részvétel a Könyvhéten, dokumentumok beszerzése
- a kinnlevőségek visszavétele
- a tanári kölcsönzések egyeztetése
- részvétel az Év tanulója ill. évfolyam tanulója értekezleten
- segédkezés a jutalomkönyvek megvételében és elosztásában
- az érettségihez szükséges anyagok leválasztása, adminisztrációja, majd visszavétele
- az ingyenes tankönyvek visszavétele a távozó tanulóktól
- rendrakás, a könyvtár állomány- védelmének biztosítása
- az esetleges sérült könyvek előkészítése selejtezésre
- a felszólítások ellenére tartozók listájának leadása az igazgatóságra

Bp. 2015. augusztus 26.
Szakmári Klára
könyvtárostanár