A történelem szóbeli érettségi témakörei 2016-2017-es tanévben

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek
• A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői
• A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
• A középkor: A hűbériség és a jobbágyság jellemzői, Az uradalom és a mezőgazdasági technika

Népesség, település, életmód
• Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai
• Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban

Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek
• Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században
• A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás
• A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth programja
• A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok

Politikai berendezkedések a modern korban
• A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények
• A náci Németország legfőbb jellemzői
• Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
• Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége
• Mária Terézia és II. József reformjai
• A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői
• A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése

Nemzetközi konfliktusok és együttműködések
• Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban
• A trianoni békediktátum és következményei
• A világháború előzményei, kitörése és jellemzői
• A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.

Budapest, 2016. 09.28.
Történelem munkaközösség