Irodalom

Kötelező és ajánlott olvasmányok évfolyamonként:

Kötelező olvasmányok listája a Budai Nagy Antal Gimnáziumban
(részletek és teljes művek) a NAT és a Kerettanterv alapján

7. évfolyam
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy más regénye
Egy szabadon választott komédia az európai irodalomból (Moliere: Fösvény; Shakespeare; Szigligeti Ede; Goldoni)

8. évfolyam
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem - részletek
Tamási Áron: Ábel a rengetegben vagy
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (esetleg Pillangó; Árvácska) vagy
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember vagy
Szabó Magda: Abigél
Egy mű a népszerű irodalom műfajaiból (Golding; Salinger; Rejtő; kaland- vagy bűnügyi regény; sci-fi)
Drámai alkotás(ok) (komédia és/vagy tragédia) – Shakespeare; Gogol

9. évfolyam:
Részletek, szemelvények az antikvitás és a középkor irodalmából:
• Homérosz: Iliász; Odüsszeia
• Szophoklész: Oidipusz király
• Biblia
• Dante: Isteni színjáték
• Cervantes: Don Quijote
Szophoklész: Antigoné
Shakespeare: Hamlet vagy Romeo és Júlia

10. évfolyam
Moliere: Tartuffe
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – részletek
Művek és szemelvények az európai felvilágosodás irodalmából:
• Defoe; Swift; Austen
• Voltaire: Candide
• Goethe; Schiller
Művek és szemelvények az európai romantika irodalmából:
• Poe; Scott; Hugo; Hoffmann: Az arany virágcserép; Puskin: Anyegin
Művek és szemelvények a realizmus regényirodalmából:
• Stendhal: Vörös és fekete
• Balzac: Goriot apó
• Gogol: A köpönyeg
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa és/vagy Az apostol
Jókai Mór: Az arany ember (vagy más regénye)

11. évfolyam
Arany János: Toldi estéje
Madách Imre: Az ember tragédiája
Művek és szemelvények az európai realizmus irodalmából:
• Bronte; Dickens; Flaubert; Tolsztoj; Dosztojevszkij (egy kijelölt házi olvasmány)
Ibsen: Babaszoba vagy Vadkacsa
Csehov egy drámája (Sirály /Ványa bácsi /Három nővér)
Mikszáth Kálmán: A jó palócok (legalább két novella); Beszterce ostroma; A Noszty fiú este Tóth Marival; Új Zrínyiász – egy regény elemző értelmezése
Móricz Zsigmond egy regénye (Úri muri; Sárarany; Rokonok; Az Isten háta mögött;…)
Kosztolányi Dezső: Édes Anna vagy Pacsirta
Babits Mihály: Jónás könyve

12. évfolyam
Művek és szemelvények a XX. század epikai alkotásaiból:
• Franz Kafka (Az átváltozás); Thomas Mann (Mario és a varázsló/Tonio Kröger)
• Bulgakov (A Mester és Margarita)
• Camus; Orwell; Hemingway; Szolzsenyicin; Marquez; …
Egy mű a XX. századi vagy a kortárs drámairodalomból (Brecht; Ionesco; Dürrenmatt)
Márai Sándor epikus műveiből (Napló; Egy polgár vallomásai; A gyertyák csonkig égnek; Füves könyv) vagy
Ottlik Géza: Iskola a határon
Németh László egy műve (regény – Iszony, vagy dráma – II. József; A két Bolyai) vagy
Örkény István Egyperceseiből és/vagy Tóték
Művek, szemelvények XX. századi és kortárs magyar szépprózai és drámai alkotásokból:
- Gion Nándor; Mészöly Miklós; Sánta Ferenc; Sütő András; Szabó Magda; Kertész Imre; Spiró György; Nádas Péter; Esterházy Péter; …

Elfogadták a magyar munkaközösség tagjai 2016. január 16-án.

Munkaközösség vezető: Széllné Ondok Ágota

Tagok:

Battyán Katalin

Hudák Sándor

Jancsik Imre

Kádár Judit

Kamrás Orsolya

Kőhalminé Deme Zsuzsa

Szakmári Klára

Vozár-Krecskó Evelin